U 802

 

 

Standort:  Långtora kyrka, Långtora SN, Lagunda HD

 

 

Alter:  1000-talet e. Kr.

 

 

Inschrift:

"Viking lät resa denna sten efter Smed, sin son. Han var av unga män den bäste."

"Viking ließ diesen Stein errichten für Smed, seinen Sohn. Er war von den jungen Männern der Beste."

 

Stenen uppges ursprungligen ha stått intill en gammal väg vid Långtorabäcken på Långtora gärde. På 1800-talet flyttades den till kyrkan.

Der Stein stand ursprünglich nahe bei einem alten Weg am Långtora-Bach in der Långtora Feldmark. Im 19. Jahrhundert wurde er versetzt zur Kirche.

 

 

U 808

 

 

 

Standort:  Enberga Hamra, Fröslunda SN, Lagunda HD

 

 

Alter:  1000-talet e. Kr.

 

 

Inschrift:

"Gisl och Ingemund, goda unga män, läto gora minnesmärket efter Halvdan, sin fader, och efter Ödis, sin moder. Gud hjälpe nu väl hennes själ."

"Gisl und Ingemund, gute junge Männer, ließen das Denkmal machen für Halvdan, ihren Vater, und für Ödis, ihre Mutter. Gott helfe nun wohl ihrer Seele."

 

Stenen är med all säkerhet ristad av runmästaren Balle, som var verksam i Enköpingstrakten under andra hälften av 1000-talet.

Der Stein wurde mit aller Sicherheit von Runenmeister Balle geritzt, der in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts in der Gegend von Enköping tätig war.

 

 

 

 

Nach oben