U 541

 

 

 

Standort:  Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra SN, Lyhundra HD

 

Alter:  1000- och 1100-talet e. Kr.

             11. bis 12. Jahrhundert n. Chr.

 

 

Inschrift:

"Här ligger Sigrev, broder till ... Och Öpir ristade runorna."

"Hier liegt Sigrev, Bruder von ... Und Öpir ritzte die Runen."

 

Texten avviker från den vanligen runstensformeln och liknar istället de medeltida gravvårdarnas formulering, som i översättning inleds med "Här vilar ..". Den här runstenen har därför, till skillnad från de flesta andra runstenar, varit en gravsten. Den har ristats i slutskedet av runstensperioden.

Der Text weicht ab von den üblichen Runsteinformeln und ähnelt stattdessen der Formulierung mittelalterlicher Grabdenkmäler, die in der Übersetzung beginnen mit "Hier ruht .. ". Der Runenstein hier ist deshalb, zum Unterschied zu den meisten anderen Runensteinen, ein Grabstein gewesen. Er ist geritzt worden im Endabschnitt der Runensteinperiode.

 

Nach oben