U 539

 

Seite a

 

Seite b

 

Seite c

 

 

Standort:  Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra SN, Lyhundra HD

 

 

Alter:  1000-talet e. Kr. (1010 - 1020)

 

 

Inschrift:

"Djärv och Orökja och Vige och Joger och Gerhjälm, alla dessa bröder lät resa denna sten efter Sven, sin broder. Han blev död på Jylland. Han skulle fara till England. Gud och Guds moder hjälpe hans själ bättre än han förtjänade."

 

"Djärv und Orökja und Vige und Joger und Gerhjälm, alle diese Brüder ließen diesen Stein errichten für Sven, ihren Bruder. Er starb in Jütland. Er wollte nach England fahren. Gott und Gottes Mutter helfe seiner Seele besser als er sich verdiente."

 

 

Sven har troligen deltagit i något vikingatåg till England, men avlidit på Jylland på vägen dit. Formuleringen "han blev död" tyder på att Sven dog av sjugdom eller olycka. Om han hade dött i någon strid skulle det ha stått "han föll", "han blev dräpt" eller liknande.

 

Det är vanligt att runinskrifter avslutas med en bön. Den formulering bönen fått på den här runstenen är ganska ovanligt. Den förekommer bara i ett tiotal inskrifter.

 

Stenen påträffades inmurad i kyrkväggen i samband med ombyggnadsarbeten 1728. Var den ursprungligen stått rest är ökänt.

 

 

Sven hat wahrscheinlich an irgendeinem Wikingerzug nach England teilgenommen, aber verstarb in Jütland auf dem Weg dorthin. Die Formulierung "han blev död" deutet an, daß Sven durch eine Krankheit oder ähnliches starb. Wenn man ihn getötet hätte in irgend einem Streit, würde da gestanden haben "han föll" ( er fiel), "han blev dräpt" (er wurde totgeschlagen) oder ähnliches.

 

Es ist üblich, daß Runeninschriften abschließen mit einer Bitte. Die Formulierung der Bitte wie auf dem Runenstein hier ist ganz ungewöhnlich. Sie kommt nur bei ca. 10 Inschriften vor.

Der Stein wurde aufgefunden eingemauert in der Kirchenwand im Zusammenhang mit Umbauarbeiten 1728. Wo er ursprünglich gestanden hat, ist unbekannt.

 

 

U 540

 

 

 

Standort:  Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra SN, Lyhundra HD

 

 

Alter:  1000-talet e. Kr. ( ca. 1030)

 

 

Inschrift:

"Erik och Håkon och Ingvar och Ragnhild, de ... ... Han blev död i Grekland. Gud och Guds moder hjälpe hans själ."

"Erik und Håkon und Ingvar und Ragnhild, die ... ... Er starb in Griechenland. Gott und Gottes Mutter helfe seiner Seele."

 

De tre bröderna Erik, Håkon och Ingvar har också, tillsammans med en fjärde broder Anund, rest en sten, som nu finns vid Rimbo kyrka. Den är rest till minne av en femte broder, Ragnar. Runstenen är skadad där den dödes namn stått. Kanske var det Anund som dog i Grekland.

Die drei Brüder Erik, Håkon und Ingvar haben auch, zusammen mit einem vierten Bruder Anund, einen Stein errichtet, der nun bei der Kirche von Rimbo zu finden ist. Dieser ist errichtet zum Gedenken an einen fünften Bruder, Ragnar. Der Runenstein ist beschädigt wo der Name des Toten stand. Vielleicht war es Anund, der in Griechenland starb.

 

Nach oben