U 34(RAÄ-Nr: Sånga11:1)

 

Standort: Stockholms län, Ekerö kommun, Sundby (Ackermark)

(N 59° 20.927', E 17° 43.061')

 

Alter: från 1000-talet e.Kr.

 

Inschrift:

" Sven och Halvdan och Tora lät resa denna sten efter Viking, sin fader, och efter Tägn, sin broder. Gud hjälpe deras ande."

" Sven und Halvdan und Tora ließen diesen Stein errichten für Viking, ihren Vater, und für Tägn, ihren Bruder. Gott helfe ihren Seelen."

 

Runstenen har stått på ena sidan av ett med Svartsjöviken sammanhängande vattendrag. På andra sidan har runstenen U36 stått (i dag c:a 100 m österut). Ornamentiken, särskild korset och rundjurets huvud, har stora likheter med ristningen i Stockby ett par km sydväst om Sundby. Ordet 'tägn' betyder förmodligen 'medlem i (kungligt) krigarfölje'. Båda Tägn och Viking förekommer som personnamn i ett femtontal runinskrifter.

 

Der Runenstein hat gestanden auf der einen Seite von einem mit der Svartsjövik verbundenen Wasserlauf. Auf der anderen Seite hat der Runenstein U36 gestanden ( heute ca. 100 m östlich). Die Ornamente, besonders das Kreuz und der Kopf des Runentiers, haben große Ähnlichkeiten mit Inschriften in Stockby ein paar km südwestlich von Sundby. Das Wort "tägn" bedeutet vermutlich "Mitglied im (königlichen) Kriegsgefolge". Beide "Tägn" und "Viking" kommen als Personennamen in etwa 15 Runeninschriften vor.

 

 

 

 

Nach oben